حجم ترافيک سرويسهاي خانگي از ابتداي سال 91 تا 100 درصد افزايش يافت و ترافيک شبانه رايگان نيز به سرويسها افزوده شد ...
پازل نت سرويس اينترنت هوشمند خود را راه اندازي نمود. اين سرويس در آبان 88 راه اندازي شده و اکنون در اختيار مشترکين ...
5 اشتراک اينترنت 100 ساعته به 5 نفر از کساني که در مسابقه نظرسنجي سايت شرکت کرده بودند، به قيد قرعه تعلق گرفت ...
قيمت کليه کارتها و اشتراکهاي اينترنت پازل نت 70 درصد کاهش يافت. با توجه به قيمتهاي جديد و نيز هزينه تلفن بين شهري ...
© 2013 www.puzzlenet.ir, All right reserved, Best display sizes 1024 by 768 pixles and up, Graphic by Argoun . Web Design by : Sardari